Peters julkalender lucka 9 – Hanna Halmeenpää, gröna

      Kommentarer inaktiverade för Peters julkalender lucka 9 – Hanna Halmeenpää, gröna

Idag den 9 december presenterar jag en kollega från Norra Österbotten. Hon sitter sin första period i riksdagen för de gröna. Hanna Halmeenpää blev rikskändis i samband med Fennovoimas planer på att bygga ett nytt kärnkraftsverk i Pyhäjoki. Hanna lobbade oförtrutet emot kärnkraftsetableringen. Våren 2014 besökte hon riksdagen för att informera och diskutera med riksdagsgrupperna. Även om jag inte ställer mig kategoriskt emot kärnkraft, lyckades Hanna övertyga mig att rösta emot Fennovoimas kompletteringsansökan i december 2014, främst på grund av ryska Rosatoms medverkan i projektet.

Hanna valdes in i riksdagen 2015. Vi är båda medlemmar i riksdagens jord- och skogsbruksutskott. Trots olika ideologiska synsätt i en del frågor, hyser jag stor respekt för Hanna. Hon är påläst och är bra att argumentera. Samtidigt har hon en sund syn på hur en levande landsbygg fungerar.

Önskar Hanna och hennes familj en Fridfull Jul!

_________________________

FINLAND 100 TILLSAMMANS

PETERS JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER

– Jag har haft förmånen att jobba med många kolleger från olika partier. Med anledning av Finland 100 kommer jag i min julkalender att presentera 24 utvalda kolleger, säger KD riksdagsgruppens ordförande Peter Östman.
– Jag har haft förmånen att jobba dryga 6 år i Finlands riksdag. Det politiska klimatet har blivit tuffare. Kritik och hårda ord hör till vardagen. Måste det vara så? Nej, det behöver inte vara så. Jag kan inte ändra andra. Vi har alla möjligheter att påverka utvecklingen och samtidigt ge något till vår gemenskap, säger han.
– Vi har inte samma åsikt i alla frågor. Men riksdagskollegerna är alla fina mänskor. I min julkalender kommer jag att kort berätta om 24 utvalda kollegers fina egenskaper och på vilket sätt jag lärt känna dem, säger Östman.
– Finlands 100-årsjubileum 2017 är vår generations mest betydelsefulla jubileumsår. Trots svåra tider har finländarna i snart hundra års tid byggt sitt eget land och fattat gemensamma beslut. Jubileumsåret ger en möjlighet att förstå det förflutna, uppleva året tillsammans och ge en riktning för Finlands framtida utveckling. Vårt historia innehåller sorg och glädjeämnen. Våra veteraner försvarade vår självständighet. Andra världskriget och återuppbyggnaden av landet förenade folket. De gjorde det TILLSAMMANS.
Följ med min JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER
på adressen www.peterostman.fi