Peters julkalender lucka 10 – Ville Vähämäki, Sannf.

      Kommentarer inaktiverade för Peters julkalender lucka 10 – Ville Vähämäki, Sannf.

Vi har kommit fram till den 10:e luckan. Hittills har jag hunnit presentera 4 kvinnliga kolleger. Idag presenteras den 6:e manliga kollegan. Han valdes till riksdagen 2011. År 2008 utdimmiterades han som IT-diplomingenjör från Uleåborgs universitet. Ville Vähämäki valdes till kommunfullmäktigeledamot i Uleåborg år 2009. Den sannfinländska riksdagsledamoten väckte uppmärksamhet redan under sin första period i riksdagen, tack vare sin lågmälda debattstil och analytiska förmåga. Ville och jag har våra arbetsrum i samma våning och hade därför redan förra perioden möjligheter att diskutera  frågor kring kaffebordet. Korridorsnack som det kallas.

Ville har rötterna i Vetil, men växte upp i Vimpeli. Jag känner hans far från min tid som företagare. Våren 2016 fick vi reda på att vi hör till samma släktgren, Strang-Spangar släktet. Av nuvarande riksdag utgår 17 ledamöter från nämnda släkte. Minns jag rätt är Ville och jag så att säga ”mest släkt”, av de kolleger som hör till ifrågavarande släktgren.

Den här perioden sitter vi båda i riksdagens finansutskott och skattedelegationen. Villes styrka är hans analytiska och matematiska förmåga i kombination med hans visionära förmåga. En fin kollega.

Fridfull Jul till Ville & familj!

———————————————

FINLAND 100 TILLSAMMANS

PETERS JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER

– Jag har haft förmånen att jobba med många kolleger från olika partier. Med anledning av Finland 100 kommer jag i min julkalender att presentera 24 utvalda kolleger, säger KD riksdagsgruppens ordförande Peter Östman.
– Jag har haft förmånen att jobba dryga 6 år i Finlands riksdag. Det politiska klimatet har blivit tuffare. Kritik och hårda ord hör till vardagen. Måste det vara så? Nej, det behöver inte vara så. Jag kan inte ändra andra. Vi har alla möjligheter att påverka utvecklingen och samtidigt ge något till vår gemenskap, säger han.
– Vi har inte samma åsikt i alla frågor. Men riksdagskollegerna är alla fina mänskor. I min julkalender kommer jag att kort berätta om 24 utvalda kollegers fina egenskaper och på vilket sätt jag lärt känna dem, säger Östman.
– Finlands 100-årsjubileum 2017 är vår generations mest betydelsefulla jubileumsår. Trots svåra tider har finländarna i snart hundra års tid byggt sitt eget land och fattat gemensamma beslut. Jubileumsåret ger en möjlighet att förstå det förflutna, uppleva året tillsammans och ge en riktning för Finlands framtida utveckling. Vårt historia innehåller sorg och glädjeämnen. Våra veteraner försvarade vår självständighet. Andra världskriget och återuppbyggnaden av landet förenade folket. De gjorde det TILLSAMMANS.

Följ med min JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER
på adressen www.peterostman.fi