Peters julkalender lucka 11 – Lauri Ihalainen, sdp

      Kommentarer inaktiverade för Peters julkalender lucka 11 – Lauri Ihalainen, sdp

Vi börjar veckan med att öppna den 11:e luckan. Jag presenterar nu en kollega som jag kom i kontakt med första gången hösten år 1991. Finlands ekonomi kraschade. Två centrala personer, båda nya i sitt uppdrag, skulle komma att leda Finland genom de svåra åren i början av -90-talet. Dessa personer var statsminister Esko och FFC:s ordförande Lauri Ihalainen. De var båda inbjudna att tala vid ett seminarium i Jakobstad. Jag var själv ung företagare och mitt inne i en djup ekonomisk kris, som höll på att knäcka det egna företaget. Seminarietillfället som hölls vid Länsinummi skola, hade arrangerats av de lokala företagarorganisationerna. På basen av Lauris tal vid seminariet konstarade jag, att han verkade vara en saklig ledare som sökte koncensus istället för strid.

Följande gång träffades vi i samband med regeringsförhandlingarna våren 2011. Ihalainen, som varit FFC:s ordförande i 19 års tid (FFC:s mest långvariga ordförande), utsågs av statsminister Katainen till arbetsminister. En uppgift som han skötte med heder. Regeringen höll många aftonskolor på Villa Bjälbo. Under dessa möten förstärktes jag i min uppfattningen om Lauris personlighet. Han har största delen av sitt yrkesliv jobbat hårt för arbetstagarnas väl. Trots det har han bevarat sin förmåga att se större helheter. Han har sökt lösningar istället för problem. Lauri är en mänska det alltid är trevligt att utbyta några ord med. En sann medmänniska!

Tillönskar Lauri och hans familj en Fridfull Jul!

—————————————————————————-

FINLAND 100 TILLSAMMANS

PETERS JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER

– Jag har haft förmånen att jobba med många kolleger från olika partier. Med anledning av Finland 100 kommer jag i min julkalender att presentera 24 utvalda kolleger, säger KD riksdagsgruppens ordförande Peter Östman.
– Jag har haft förmånen att jobba dryga 6 år i Finlands riksdag. Det politiska klimatet har blivit tuffare. Kritik och hårda ord hör till vardagen. Måste det vara så? Nej, det behöver inte vara så. Jag kan inte ändra andra. Vi har alla möjligheter att påverka utvecklingen och samtidigt ge något till vår gemenskap, säger han.
– Vi har inte samma åsikt i alla frågor. Men riksdagskollegerna är alla fina mänskor. I min julkalender kommer jag att kort berätta om 24 utvalda kollegers fina egenskaper och på vilket sätt jag lärt känna dem, säger Östman.
– Finlands 100-årsjubileum 2017 är vår generations mest betydelsefulla jubileumsår. Trots svåra tider har finländarna i snart hundra års tid byggt sitt eget land och fattat gemensamma beslut. Jubileumsåret ger en möjlighet att förstå det förflutna, uppleva året tillsammans och ge en riktning för Finlands framtida utveckling. Vårt historia innehåller sorg och glädjeämnen. Våra veteraner försvarade vår självständighet. Andra världskriget och återuppbyggnaden av landet förenade folket. De gjorde det TILLSAMMANS.

Följ med min JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER
på adressen www.peterostman.fi