Peters julkalender lucka 12 – Lasse Hautala, C

      Kommentarer inaktiverade för Peters julkalender lucka 12 – Lasse Hautala, C

I lucka 12 presenteras åter en Österbottnisk riksdagsledamot. Hans farbror Sauli var också riksdagsledamot och satt i flera repriser i riksdagen på – 70 och – 80- talet. Sauli var riksdagsledamot för Kristliga Förbundet och invald från Åbo valkrets. Hans brorson, Lasse Hautala som presenteras i dagens lucka, träffade jag första gången i Bryssels korridorer i slutet av – 90-talet, då Lasse verkade som medhjälpare åt EU-parlamentariker Kyösti Virrankoski.

Lasse Hautala valdes in i riksdagen år 2003. Perioden 2011-2015 blev vi närmare bekanta. Vi har bevakat och befrämjat flera regionala och lokala infraprojekt tillsammans. Under pågående valperiod har vi haft möjlighet att lära känna varandra ännu bättre. Vi sitter nämligen bredvid varandra i jord- och skogsbruksutskottet, förvaltnings- och säkerhetsdelegationen, samt finansutskottet. Ett annat mångårigt samarbetsprojekt är statsfinansieringen för det Österbottniska exportandelslaget Viexpo. Bland annat på grund av denna dagliga kontakt och diskussioner har jag bl.a. med Lasse Hautalas och hans partikollegas, Kauko Juhantalos, hjälp lyckats ordna en större del statsfinansiering än på flera år.

Typiskt för Lasse är att han håller inga ”onödiga” talturer. Men när ärenden kommer till avgörande beslut, presenterar han sin åsikt. Därför får han också oftast gehör för sina åsikter. Lasse har också en sund humor och är på alla sätt en trevlig arbetskollega.

Tillönskar Lasse med familj en Fridfull Jul!

——————————————————————

FINLAND 100 TILLSAMMANS
PETERS JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER

– Jag har haft förmånen att jobba med många kolleger från olika partier. Med anledning av Finland 100 kommer jag i min julkalender att presentera 24 utvalda kolleger, säger KD riksdagsgruppens ordförande Peter Östman.
– Jag har haft förmånen att jobba dryga 6 år i Finlands riksdag. Det politiska klimatet har blivit tuffare. Kritik och hårda ord hör till vardagen. Måste det vara så? Nej, det behöver inte vara så. Jag kan inte ändra andra. Vi har alla möjligheter att påverka utvecklingen och samtidigt ge något till vår gemenskap, säger han.
– Vi har inte samma åsikt i alla frågor. Men riksdagskollegerna är alla fina mänskor. I min julkalender kommer jag att kort berätta om 24 utvalda kollegers fina egenskaper och på vilket sätt jag lärt känna dem, säger Östman.
– Finlands 100-årsjubileum 2017 är vår generations mest betydelsefulla jubileumsår. Trots svåra tider har finländarna i snart hundra års tid byggt sitt eget land och fattat gemensamma beslut. Jubileumsåret ger en möjlighet att förstå det förflutna, uppleva året tillsammans och ge en riktning för Finlands framtida utveckling. Vårt historia innehåller sorg och glädjeämnen. Våra veteraner försvarade vår självständighet. Andra världskriget och återuppbyggnaden av landet förenade folket. De gjorde det TILLSAMMANS.

Följ med min JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER
på adressen www.peterostman.fi