Författararkiv: Peter

President Niinistös markering viktig

Denna veckas tisdag hade det förflutit 82 år sedan vinterkriget bröt ut. Kriget började när Sovjetunionen anföll Finland den 30 november 1939. Strider som pågick i 105 dagar. Försvaret av självständigheten krävde stora uppoffringar…. Läs mer »

Inhemsk mat – ingen onödig lyxprodukt

När politiker och forskare letar efter ett sätt att uppnå koldioxidneutralitet i Finland, kastas ofta blickarna på jordbrukets klimatutsläpp. Debatten har fått nyanser som ofta utpekar det inhemska jordbruket till… Läs mer »

Varför skaffar Finland inte mera Pfizer vaccin

Under de senaste månaderna har EU-kommissionens misslyckande att få tillräckliga mängder vaccin lett till ett allt större missnöje bland medlemsländerna. Flera länder har förhandlat fram egna avtal. Osäkerheten kring Asta Zeneca,… Läs mer »